Liên Hệ

Trung tâm Điện lạnh Công Tâm
Địa chỉ: 05 Hoà Minh 22, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0935.120.120 – 0943.111.000

Gọi Ngay: 0935.120.120